Politica de confidentialitate

SIMPLE HOSTING este un furnizor de servicii web ce stochează datele personale ale clienților în conformitate cu Regulamentul General de Protecție a datelor “GDPR” (Regulament (EU) 2016/679) care este un act legislativ obligatoriu și astfel avem obligația de a administra în condiții de siguranța și numai pentru scopurile și perioada specificate datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavostră, un membru al familiei ori o altă persoană.

Această politică are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor electronice utilizate în scopul accesării site-ului. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile legate de utilizarea acestora (expuse în acest document din punct de vedere al protecției datelor cu caracter personale dar și în documentele Politica Cookie (daca avem!!) respectiv Termeni și Condiții din punct de vedere al informațiilor confidențiale), vă rugăm să nu utilizați site-ul.

Confidențialitatea datelor dumneavostră cu caracter personal reprezintă una din preocupările principale ale Simple Hosting cu sediul în Cluj-Napoca, Ale. Rucăr nr 7, județul Cluj,  România în calitate de operator de date. Credem în transparență și ne pasă de confidențialitatea datelor dumneavoastră, astfel colectăm strict informațiile necesare pentru a vă furniza serviciile comandate și le păstram în siguranța.

Această Politica de confidențialitate :

 • Explică practicile noastre de confidențialitate pentru simplehosting.ro
 • Se aplică tuturor serviciilor furnizate de Simple Hosting
 • Explica de ce și cum colectăm, dar și cum folosim informațiile personale ale clienților noștrii
 1. Colectarea informațiilor și folosirea acestora

Prin date cu caracter personal se înțeleg orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este aceea care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare cum ar fi nume, un număr de identificare, date de localizare,  un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

În primă instanță, vizitarea site-ului se poate realiza fără furnizarea vreunei informații personale din partea vizitatorilor acestuia. La fiecare accesare serverul colectează respectiv stochează pe perioadă scurtă de timp informații care includ adresa IP, browser-ul folosit, numele domeniului referent prin intermediul căruia vizitatorul a ajuns la Site, orele de acces, durata vizitei și paginile vizitate. În afară de adresa IP, restul datelor nu reprezintă informații identificabile, acestea fiind folosite doar pentru scopuri de statistică în vederea îmbunătățirii serviciilor și de asemenea pentru a evita pericolul unei fraude sau al unui abuz asupra sistemului informatic. Orice alte informații sunt furnizate strict voluntare din partea vizitatorului, neexistând nicio obligație în furnizarea datelor către Simple Hosting. Deși unele servicii oferite de Simple Hosting nu pot fi folosite fără furnizarea anumitor date, transmiterea acestora este strict voluntară.

Dacă sunteți client al Site-ului, Simple Hosting vă asigură de următoarele:

 • Procesarea datelor se va face în mod legal, corect și transparent;
 • Datele se vor colecta doar cu scopurile specificate și acestea nu se vor utiliza într-o manieră incorectă, în scopuri nemenționate;
 • Ne vom limita la colectarea datelor cu adevărat utile activității noastre;
 • Vom folosi exact datele furnizate de dumneavoastră, luându-ne angajamentul corectării sau ștergerii datelor incorecte;
 • Datele personale nu vor ajunge la terțe persoane decât în cazul în care această acțiune este în scopul oferirii de servicii conform acordurilor;
 1. Categoriile de informații oferite

În calitate de Vizitator se vor oferi următoarele informații:

–  IP (direct),

– nume și email (indirect) – dacă vizitatorul completează formularul regăsit pe Site sau dacă utilizează sistemul de suport online.

În calitate de Client datele furnizate la crearea unui cont sau la efectuarea unei comenzi sunt următoarele:

 • Nume, prenume
 • Email
 • Adresa, cod poștal
 • Telefon
 • CNP – necesar pentru inregistrarea anumitor extensii de domenii
 • Denumire societate, Numărul de înregistrare la oficiul Registrului Comerțului, Cod fiscal/ Cod unic de inregistrare – în caz de societate
 1. Scopul procesării datelor și prelucrării acestora

În ceea ce privește prelucrarea datelor vizitatorilor site-ului nostru, această activitate are ca scop facilitarea comunicării între părți și obținerea unui răspuns în cel mai scurt timp.

În ceea ce privește clienții Simple Hosting datele furnizate de aceștia pe parcursul colaborării vor fi folosite exclusiv în vederea executării contractului dintre noi și client, nefiind transmise către terțe persoane și nici nu vor face obiectul vreunei dezvăluiri. De asemenea prelucrarea datelor Clientului nostru mai are următoarele scopuri:

 • Desfășurarea relației contractuale, respectiv preluarea, validarea, facturarea și activarea comenzii plasate pe Site și informarea referitoare la statusul comenzii,
 • Îndeplinirea obligațiilor legale și obligațiilor în materie fiscală precum și în materie de arhivare,
 • Comunicarea informațiilor despre starea rețelei și eventuale lucrări de mentenanță/întreruperi în furnizarea serviciilor ,
 • Transmiterea, prin intemediul mijloacelor de comunicare la distanță de comunicări comerciale privind serviciile oferite de Simple Hosting.

De asemenea ne asumăm responsabilitatea interesului legitim al Simple Hosting pentru îmbunătățirea constantă e experienței vizitatorilor site-ului prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații. Astfel datele dumneavoastră pot fi prelucrate pentru administrarea și îmbunătățirea serviciilor noastre, activități comerciale de vânzare servicii, studii de piață și studii statistice, campanii promoționale și de urmărire a vânzărilor de servicii și comportamentul consmatorului și nu în ultimul rând pentru serviciul de relație cu clienții post vânzări în vederea evaluării serviciilor oferite

 1. Destinația datelor personale

Întrucât ne dorim ca furnizarea serviciilor solicitate de dumneavoastră să fie conforme cu acordurile contractuale informațiile dumneavostră pot fi comunicate următorilor terți:

 • Parteneri contractuali ai Simple Hosting cu condiția ca aceștia să dețină la rândul lor un contract de confidențialitate prin care garantează păstrarea și utilizarea datelor în conformitate cu legislația în vigoare
 • Furnizorilor de servicii (marketing, bancare, firme de curierat)
 • Autorităților publice în cazul în care acestea sunt solicitate pentru prevenirea, cercetarea și reprimarea infracțiunilor, autorității în drept cu scopul verificării tranzacțiilor comerciale sau altor autorități în drept pentru efectuarea oricăror verificări justificate în fața legii
 1. Măsurile de securitate

Am implementat și implementăm în permanență măsuri de securitate pentru a împiedica pierderea accidentală, utilizarea sau accesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal într-un mod neautorizat, precum și modificarea sau divulgarea acestora. De asemenea accesul la date va fi limitat doar la persoanele care operează sistemul sau oferă suport.

Softurile utilizate sunt updatate la ultima versiune stabilă pentru a nu prezenta riscuri de securitate. Efectuăm copii de rezervă pe medii diferite de stocare și este posibilă folosirea de astfel de mijloace pentru a preveni deteriorarea sau distrugerea accidentală a datelor dumneavoastră personale. Avem implementate proceduri interne de verificare și protejare a informațiilor procesate și pentru a ne asigura că datele sunt furnizate doar destinatarilor legitimi.

Având în vedere întreaga noastră acțiune de securizare a datelor dumneavoastră, vrem să vă asigurăm că  vă vom ține la curent cu toate informațiile aferente contractului dumneavoastră și vom anunța autoritățile competente în cazul în care vor exista amenințări la adresa drepturilor și intereselor dumneavoastră.

 1. Perioada de retenție

Ca principiu, Simple Hosting va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care ați devenit clientul nostru, vom prelucra datele dumneavostră pe întreaga perioadă a raporturilor contractuale și ulterior conform obligațiilor legale care revin în sarcina noastră, cum ar fi în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut este de 10 ani de la data încheierii contractului.

În cazul în care veți accesa opțiunea de ștergere a datelor contului de utilizator, Simple Hosting va interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent cu produsele și serviciile oferite de noi. În aceeași măsură dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, noi vom înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările realizate de noi pe baza consimțământului exprimat de dumneavoastră anterior retragerii acestuia.

 1. Drepturile dumneavoastră

Având în vedere legislația în vigoare, în calitate de beneficiari ai serviciilor noastre aveți următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de Simple Hosting;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Simple Hosting cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Simple Hosting a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării dumneavoastră de ștergere a datelor,  să anonimizăm aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continuăm în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • dumneavostră contestați exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite să verificăm corectitudinea datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de Simple Hosting către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Simple Hosting  sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Simple Hosting poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.
 1. Limita de vârstă

În baza contractului de furnizare de servicii NU oferim servicii persoanelor cu vârsta sub 18 ani.

Ne rezervăm dreptul de a modifica această politică de confidențialitate. Ultima modificare a fost făcută pe 29.10.2020